งาน Road Show ประจำเดือนกันนยายน 2562

งาน Road Show ประจำเดือนกันนยายน 2562
ก.ย.

งาน Road Show เดือนกันยายน 2562

- Lotus -บางนา  วัน ที่  1-15 ก.ย. 2562 (ชั้น 2 หน้าบันไดเลื่อน)


- Lotus -บางพลี  วันที่ 1-15 ก.ย. 2562 (ชั้น 1 หน้าร้านMK)
 

- Big C Extra-บางใหญ่  วันที่ 1-15 ก.ย. 2562  (ชั้น 1 หน้าร้านWatsons )
 

- Big C-บางพลี  วันที่ 1-15 ก.ย. 2562 (ชั้น 1 หน้าร้านเชสเตอร์กริลล์)
 

- ห้างเมกะบางนา  วันที่  24 ก.ย. - 7 ต.ค. 2562 (ชั้น 1 หน้าร้านBurger king)
 

- ห้างอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง  วันที่  27 ก.ย. - 10 ต.ค. 2562 (ชั้น 1 หน้าร้านMCยีนส์)

 

21 ก.ย. 2019