วิธีการใช้และดูแลรักษา

วิธีการใช้และดูแลรักษา
ม.ค.

ตากในที่ร่ม ลมโกรก หลีกเลี่ยงการตากแดดแรงๆ ห้ามใช้สารฟอกขาว, แปรงซักผ้า หรือ การขัดถูแรงๆเวลาซัก ระวังของแหลมมีคมขีดข่วนผ้าเวลาใช้ เช่น หัวซิป, กระดุม หรือ ส้นเท้าที่แตกและแหลมคม เป็นต้น ควรแยกซักจากผ้าชนิดอื่นๆ

ที่มา: TOTO BED
11 ม.ค. 2017