แจ้งการชำระเงิน

*ประเภทไฟล์ที่ยอมรับ: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
อัพโหลดไฟล์ภาพหลักฐานการชำระเงินของท่าน
(กรุณาแนบสลิปใบโอนเงิน เพื่อทำการตรวจสอบการชำระ)

วิธีการชำระเงิน

หลังจากทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในการชำระเงินท่านสามารถโอนเงินตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อไปยังบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา อ้อมใหญ่
ชื่อบัญชี บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
เลขที่บัญชี 331-2-86999-2
ธนาคารกสิกรไทย สาขา อ้อมใหญ่ เลขที่ 331-2-86999-2
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อ้อมใหญ่
ชื่อบัญชี บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
เลขที่บัญชี 321-2-67461-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อ้อมใหญ่ เลขที่ 321-2-67461-9
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา อ้อมน้อย
ชื่อบัญชี บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
เลขที่บัญชี 167-4-76452-5
ธนาคารกรุงเทพ สาขา อ้อมน้อย เลขที่ 167-4-76452-5
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา อ้อมใหญ่
ชื่อบัญชี บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
เลขที่บัญชี 741-0-30225-9
ธนาคารกรุงไทย สาขา อ้อมใหญ่ เลขที่ 741-0-30225-9
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อ้อมน้อย
ชื่อบัญชี บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
เลขที่บัญชี 337-9-10375-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อ้อมน้อย 337-9-10375-1